کیف مجلسی زنانه kmz0003kmz0003


45,000 تومان

کیف زیبا با کیف جانبی داخلی جهت ایجاد فضای تفکیک شده داخلی و قابل جدا سازی در زمان حمل وسائل بیشتر